Ungdom og lurer på hva du skal bli?

Still spørsmål om utdanning og yrker til våre karriereveiledere.

Still spørsmål

Lurer på om man kan studere med stryk i påbygg?

Hei jeg lurte på hvis man ikke har bestått i matte fra vg1
Og har fritatt kan man begynne på påbygg eller kommer seg videre til høyskole?

Camilla Tønnesen
17. juli 2017 2017 kl 09

Kommentarer

    Hei. Hvis jeg forstår deg rett, lurer du på om du kan studere ved en høyskole med fritatt i faget matematikk. Normalt sett stilles det krav til studiekompetanse ved opptak til høyere utdanning. Søkere som av spesielle dokumenterte årsaker er fritatt for vurdering i fag kan søke om dispensasjon fra studiekompetansekravet. Det betyr ikke at du har rett til studieplass, men at skolen kan velge å ta deg inn. Les mer om søking til høyere utdanning, opptakskriterier og dispensasjon her. Når det gjelder spørsmålet ditt om inntak til påbygging til studiekompetanse kan du også her bli tatt inn uten vurdering i faget matematikk dersom dette er dokumentert begrunnet. Dette er noe du kan få veiledning om ved skolens elevtjeneste eller opptakskontoret i fylkeskommunen, hvis du tar kontakt med dem til høsten. Lykke til videre!
    Nina Berger
    Nina Berger
    17. juli 2017 2017 kl 13

Det er stengt for kommentarer.